Acceptable Use Policy (AUP)

Acceptable Use Policy

Dit artikel wil Hosted.nl verduidelijking geven aan gebruikers van haar systemen en infrastructuur en attenderen op de gevolgen van schending van dit beleid. Ten aanzien van de Notice and Takedown procedure verwijzen wij u graag naar de betreffende pagina.

Algemeen

Hosted.nl hanteert een zerotolerance beleid ten aanzien van misbruik van haar systemen en infrastructuur voor zaken welke hinder en/of schade kunnen aanbrengen aan systemen van ons of van derden. Hosted.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan de gebruiker per onmiddellijke ingang op te schorten tot een voor beide partijen bevredigende oplossing is gevonden om herhaling te voorkomen. Wanneer een oplossing niet bereikt wordt dan behoudt Hosted.nl zich het recht voor om de dienstverlening volledig te staken en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat Hosted.nl verplicht is daarvoor restitutie te verlenen.

Copyright en merkenrecht

Wanneer er klachten zijn wegen schending van de rechten van derden richting een klant dan zal Hosted.nl altijd in overleg met de klant treden om te bepalen wat er met het account gebeurt. Mocht rechtenschending van derden blijken uit schriftelijke en uitgebreide bewijsvoering door de derde partij dan kan Hosted.nl haar eigen mening daar over vormen en een inschatting maken of het een dringende aard heeft.

Spambeleid

Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE) leveren dagelijks veel overlast en kunnen leiden tot enorme kosten aan de zijde van leveranciers van infrastructuur en ontvangers van dergelijke e-mail. Deze kosten zijn onder andere kosten voor dataverkeer, (onderhoud)kosten voor spamfilters en onderhoud en uitbreiding van infrastructuur voor het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Hosted.nl is een voorstander van een beter gebruik van het internet en wil graag haar klanten beschermen en betrouwbare services verlenen.

Zodoende is digitale communicatie in de breedste zin van het woord via onze producten, diensten en infrastructuur ten strengste verboden.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en/of transactionele berichten zijn gespecialiseerde diensten beschikbaar waarmee u ook kunt voldoen aan wet- en regelgeving.

Hacking, scripting, portscans, mining en overbelasting

Het is niet toegestaan om systemen van Hosted.nl te gebruiken c.q. misbruiken voor het uitvoeren van (al dan niet) geautomatiseerde (pogingen tot) indringen van systemen van derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Hosted.nl en de derde partij.

De gebruiker van diensten van Hosted.nl mag systemen van Hosted.nl niet gebruiken om activiteiten van welke aard of uitingsvorm dan ook welke gericht zijn op het testen van de beveiliging van systemen van Hosted.nl en/of derden in de breedste zin van het woord.

De gebruiker van diensten van Hosted.nl mag systemen van Hosted.nl niet gebruiken voor het uitvoeren van ongeautoriseerde stresstests en DoS (Denial of Service) aanvallen of ander soort pogingen om de stabiliteit van de diensten van Hosted.nl of derden in het gedrang te brengen.

De gebruiker van diensten van Hosted.nl mag systemen van Hosted.nl niet gebruiken voor het uitvoeren van portscans in de breedste zin van het woord. Dergelijke scans kunnen worden opgevat als agressieve daad en kunnen zodoende de reputatie van Hosted.nl schaden.

De gebruiker van diensten van Hosted.nl mag systemen van Hosted.nl niet gebruiken voor het minen van cryptovaluta of andere zaken welke een extreme belasting van de infrastructuur kunnen veroorzaken. Ook gameservers kunnen dergelijke overbelasting veroorzaken.

Op alle genoemde (maar niet beperkt tot) bovenstaande zaken hanteert Hosted.nl een zerotolerance beleid en dit zal onherroepelijk leiden tot ontbinding van eventueel lopende overeenkomsten zonder dat Hosted.nl verplicht is hiervoor restitutie te verlenen.

Wijzigingen

Hosted.nl behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen dit beleid eenzijdig te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld hoeft te worden.

Klacht over onze klanten?